Gunnar Tonnquists
släktbok

Farfars 75-årsdag den 25 aug.1907 i Kårabo soldattorp, Tånnö
Stående fr v.: Sven, Anders Petter, Johan Alfred, Frans, August
Sittande från vänster: Kristina, Gustaf Bengtsson Tånnkvist, Elise


Hemsidan uppdateras kontinuerligt
Innehållet får inte citeras utan tillstånd