Haberegger
Hackt
Hafström
Hagelin
Hallberg
Hallström
Halsten Bagge
Hammarskjöld
Hawens
Hedblad
Helin
Hellsing
Henriksson
Hero
HezdalHålbonäs
Hjärne
Hofling
Holmgren
Hornaeus
Humble
Håkansson,Lars
Håkansson,Peder
Hålbonäs-ätten
Hård av Segerstad
Hök
--