Baaz(ius)
Bager
Bagge
Bagghufvud
Barkman
Baumgardt
Berg - Rinaldo
Bergkrans
Bergman
Berling
Billing
Birger Jarl
Birgitta, heliga
Bjugg
Bjork, Ken
Björk, Gustaf
Björklund
Björkman
Björkman, Brita
Björkman-Liljevalch
Blavier
Bock
Boderus
Bonm
Bosson, Nils
Botvid
Brass
Brattman
Brinell
Bringius
Brodde Jakobsson
Broomé
Bure
Bursie
Bäfverfeldt
NN