8 LUNDIN

*** ORTER ***
Västergötland
Kinnekulle - Forshem
Hönsäter & Hällekis
Holmestad
Brännebrona
AggerudKarlskoga
Abberyd Holmestad
Komossen - Rallatorp
Lilla Tisslegården
Skeby soldattorp
Backen Häggum - Skövde
Eksjö