6 FRÄLSE / NOBILITY
* SLÄKTÖVERSIKTER *
Nocke-Lindorm-Pik>Kåse m fl tavla
Abjörn Nockesson > Kåse-Sjöblad-Gyllenhielm tavla
Abjörn Jönsson > Forstena-Kåse-Kurck tavla
5 x Drake i Småland tavla
Matts Hezdal o Fjällar Pik tavla

Släktlinjer: Fargakt Kurck
Jöns Abj.s.>Botild Krumme tavla

** SLÄKTSKAP **
Jöns Skytte
Kåse <> Stenbock
Stormhatt <> Stenbock
Stormhatt <> Hammarskj.
Ekedahl <> Josefsson

Sven Bäk
Stormhatt <> Armsköld
Stormhatt <> Lagerlöf
Ekedahl <> Josefsson

Abjörn Jönsson
Stormhatt <> Torstensson

Göran Armsköld
Garbo <> Hammarskjöld

Nils Krumme
Stormhatt <> Knut Kurck


** ANLINJER **
till Gunnar Tonnquist från
Skytte - Drake - Nocke - Lindorm - Hezdal - Kyle