6 MEDELTIDA ANOR
kap
kapitelrubrik
innehåll
60 FINNVEDENANOR
och gårdar: a.Ostbo b.Västbo c.Sunnerbo
Märit Kåse medr frälseanor av svensk, dansk eller tysk härkomst. De levde i Finnveden på sätesgårdar ärvda genom många släktled
Märit Kåses fädernesläkt
61 KÅSE
1 Jöns Skytte, Galle,
Stolpe
2 Trolle
MK:s fff Peder i Yhylte ffmArvid Kåses (ää) dotter, samma anor hade Jösse Skytte och Olof Stenbock (ää) samt Galle och Stolpe, ev. Trolle.
62
SUNNERBODRAKAR
MK:s fmf Birger Drake var den siste Sunnerbo.
Ättems sätesgård var Uggleboda i Ryssby sn
63 KRUMME
1.Stenbock (äldre)
2. sparre över stjärna
3. Västbodrakar
MK:s fmmf Nils Krumme var Botild Krummes far
Marg:a Krumme, gm 1) Stenbock 2) Kristiern Drake
Fr Abjörn & Lucia t Stenbock (yä) och Västbodrakar
i Hammar; Drake av Torp, Inorp och Hagelsrum
64 "sparre över blad"
1 Abjörn Nockasons ätt
2 Lindorm 3 Jöns' hustrur
4 Berga+Bagge 5 Stierna
6 Forstena-Torstensson
7 Abjörnsdöttrarna
8 Gyllensparre 9 Gisason
10 Rossvik 11 Lilliesparre
Abjörn Nockasons och Ragnhild Lindormsdotters son Jöns var
gift med 1) Kristina (Vällersten & Horja) och 2) Ragnhild Kåse.
Ragnhilds söner övertog "Lindormssigillet" sparre över blad.
Peter Nilsson > Bagge av Berga, Stierna till Bolmsnäs, Drake.
Lindorm Jönsson > Forstenaätten med greve Torstensson
Abjörn Jönsson gm Karin Dansdotter (4 döttrar)
Mareta Abjörnsdottervar Märit Kåses fm mm
Henrik Jönsson > Jöns Henriksson > adl. ätt Gyllensparre
Gise van Helpten (Jöns Abj.sons måg?) >Abjörn Gisasons ätt
65
Pik En järnskodd pik (vandringsstav) och en musslan i vapnet var pilgrimens symboler. Arvid Pik (trolig släkt till Ebbe och Lars) och Fjällar Pik var Märit Kåses möderne- resp. fäderneanor.
Märit Kåses mödernesläkt
66 TRULS/Ravnäs MK:s mf Truls gm Ingeborg Hermansdtr Kyle till Ravnäs. Dottern Margareta gm Arvid Kåse dy
67 KYLE /Ravnäs Erstavik MK:s mmf Herman Kyle gifte sig till Ravnäs, som ärvdes av Ingeborg, gm Truls Skrivare.
68 HEZDAL /Hålbonäs MK:s mmm Märta Andersdtr (Hålbonäs) gm 2) Herman K och 3) Wijnman > Bielkenstierna.
69 HEDENSÖ Fargalt Kurck
Hedensö tillhörde Fargalt, kom genom testamente till Krumme och ärvdes av Gylta och Kurck.
Bilagor
Släkttavlor med ansedlar
släktskap
anor
ättlingar
orter, gårdar
källor