6 FRÄLSE / NOBILITY
*** STAMTABELLER ***

Jöns Skytte>Kåse-Stenbock gwtab
Arvid Kåse (yngre ätten) dgtab
Abjörn Nockessons ätt lista gwtab
- Jöns Abjörnsson
- - Nils Jönsson gwtab
- - Lindorm Jönsson dgtab
- - Abjörn Jönsson gwtab
- - Henrik Gyllensparre gwtab
Lindorm (sparre ö blad) lista gwtab
Krumme lista   dgtab   gwtab
- Botild Krumme dgtab
Drake (Sunnerbo) lista
Herman Kyle lista dgtab gwtab tavla
Mats Hezdal (Hålbonäs) dgtab gwtab
Släkten 'Fargalt' lista - tabell
Kurck (Drake,Stålarm) gwtab

** ANLINJER **
till Gunnar Tonnquist från
Skytte - Drake - Nocke - Lindorm - Hezdal - Kyle