5 LYSÉN
kap
kapitelrubrik
innehåll
50
Göteborg Ett viktigt skede i släktens historia utspelade sig i Göteborgsregionen med Gullberg. Gamla staden härjades ofta av brand.
51
Släktöversikt Släkten Lysén utgick från hovrättsrådet Samuel Lysén, död 1734. På mödernet fanns såväl 1600-talets kända borgare i Jönköping och Göteborg som Finnvedens medeltida frälse.
52
Lysén Samuel Lysén - kyrkobokhållare och rådman gm Annika Bergman - Daniel Lysén - Elisabet Lysén & P J Schönborg, Ekelsjö
53
Kruse Eksjösläkt: Kruse (Kursagården) - Samuel Isaksson gm Margareta Wetterhamn, omg i Göteborg m Kaspar Poppelman
54
Wetterhamn Jöns Andersson (guldsmed) - Joh. Stalenus- Peder Håkansson - Riddermark - Ridderström - Tempelman -Margareta Wetterhamn.
55
Ståhle Lars Ståhle - Stalenus - Kerstin Håk.dotter - Hååkan S, kyrkoföreståndare - Magnus S, rådman - Håkan Ridderståhle > Cederschiöld.
56
Stormhatt Sylvester harneskmakare - Jöran Silvestersson Stormhatt Margareta + Peder Håkansson Kristina gift Bjugg. Bursie och Billing
57
Poppelman Margareta Wetterhamns 2:a gifte med Kaspar Poppelman, äldst av Johan Casparssons söner.
58
Krakow Mårten Krakow + Emerentia - Bäfverfelt - von wright - Katar:a K+Johan Casparsson, Cecilia K + 1) Gertzen 2) Jü-gen von Lengerken
59
Norck Sven Norck, Norkebo / Sveno N. kh Bringetofta - Jonas Norck kh gm 1) Elisabet Komstadia 2) Sara Maritnia - Beata Norck - Wadst

Bilagor
Släkttavlor med ansedlar
Släktskap
Anor
Ättlingar
Orter
Källor, dokument