4 SCHÖNBORG
kap
kapitelrubrik
innehåll
40 Jönköping Här bodde och arbetade de… Slottet - Kyrkan - Rådhuset - Hovrätten - Granbäck - Hospitalet - Gevärsfaktoriet - Ryhov - Eckersholm - Rumlaborg
41 Släktöversikt Den ena huvudstammen till släkten EKEDAHL i Ekelsjö (jfr Lysén).
42 Schönborg Isak Schönbg gm Beata Bergman - Anders G Schönbg gm Katarina Dahl. Anna Helena Schbg gm Leonard de la Rose.
43
Bergman Sven Bergman + Bergmans hustru - Margareta B + Foughman / Gabriel B + Emerentia Poppelman / Beata Helena B + 1) Isak Schönbg 2) H Berling
44 Dahl Anders och Jonas Dahl var rusthållare i Dala och fälsefogdar på Nydala. Ingiften: Rehnman, Ohlman, Schönborg, Starkman o Frimolin (>Hök).
45
de la ROSE Anna Helena Schönborg gm Leonard de la Rose, borgm. i Skanör med anor från Frankrike och Tyskland (gnm boktryckaren Vitus Haberegger).
46 von Johnstone Skotska offiderare i svensk tjänst sedan 1590: Fredrik Johnstone v Krakeborn > Anna Sofia v J & Isak G Schönborg ; även släkt i Australien.
47 Foughman - Drysenia Från Matthias Andreae Smolandus gnm Josephus Foughdonis till Samuel Foughman gm Anna Drysenia. Son: Carl F gm Margareta Bergman.
48 Berling Petter Berling, bokhållare, + Maria Menlös > Henrik Berling gm Beata H Bergman > Adam Bergman gm 'Grijses' änka > Schartau - Kiellander
49 Bager Mariana de la Rose blev i giftet med Peter Bager stammoder för Bager o Björkman i Malmö.
Bilagor
Släkttavlor
+ ansedlar
Släktskap
Anor
Ättlingar
Orter
Källor, dokument