4 SCHÖNBORG
ANTAVLOR
Släktöversikt ovaler

Jonas Petter Schönborg mffmf ansedel lista dgtab
timglas tavla tavla-h dga

BERGMAN - BERLING
Sven Bergman ansedel - anlinje
Beata Helena Bergman ansedel
Gabriel Bergman ansedel
C L Kiellander (anor: Berling, Schartau, Suell) dgtab

FOUGHMAN
(anor P Gudmundsson, Drysenius) timglas - tavla

de la ROSE - BAGER
Anna Kat:a Bager (anor: Bergman, delaRose, Haberegger) antab tavla
Björkman (Pihl,Erik XIV) antab

von JOHNSTONE
A Sophia (& Isak Schönborg dy) anor Drake av Torp o Hamra tavla
skotska anor anlinje