2 ENEROTH
* SLÄKTSKAPSLINJER *
Börins släkt tavla
Anlinjer till Anna Brita från
    Börin i Enet
    'PerJons' i Äreved