2 ENEROTH
*** STAMTABELLER ***
ENET
Börje (Börin) lista - dgtab - gwtab

ÅREVED
Per Jonsson lista - dgtab - gwtab

ÖRGÅRDEN
Carl Persson lista gwtab
Ingrid Carlsdotter dgtab
Eric Magnus Petersson lista
Eva Carlsdotter dgtab

BOSEBO
Peter Carlsson dgtab
  Kristina från Grysshult dgtab
   anor från Jöns Galle lista
- Charles Peterson dgtab
- Alfred Peterson dgtab
- Oscar Peterson dgtab
- August Peterson dgtab
- Selma & Esaias Stolpe lista tab
- - Bengt Erland. (>Stolpe) lista
- Lars Larsson (> Rudin) lista

* SLÄKTSKAPSLINJER *
Anlinjer till Anna Brita från
    Börin i Enet - 'PerJons' <