*** DOKUMENT ***
Kronogård köpekontrakt - köpebrev 1708
Kårabo soldatlängd